LỊCH CÚP ĐIỆN

Ngày 27 tháng 2 năm 2024

Từ 07:00 - 18:00: Khu vực vàm Cái Sao, thuộc phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên

Từ 07:30 - 17:00: Đường vườn Tao Ngộ, thuộc phường Núi Sam - TP. Châu Đốc

Từ 07:30 - 17:00: Khu vực 2 khóm: Phú Hữu, Phú Thiện, thuộc thị trấn Phú Hòa; 2 ấp: Hòa Tây A, Kênh Đào, thuộc xã Phú Thuận - huyện Thoại Sơn

Từ 08:00 - 11:00: Một phần xã Vĩnh An (khu vực Từ cầu số 5 đến Dinh Sơn Trung) - huyện Châu Thành

Từ 08:00 - 12:30: Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực dọc rạch cầu Thầy Tư) - TP. Long Xuyên

Từ 08:00 - 15:00: Khu vực Mương Thi, thuộc phường Mỹ Hòa - TP. Long Xuyên

Từ 08:00 - 16:00: Khu vực chùa Bưng, thuộc xã Ô Lâm - huyện Tri Tôn

Từ 13:00 - 17:00: Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực Từ bến đò Mỹ Hòa Hưng đến đầu Khu Dân cư Mỹ Khánh 2); một phần phường Mỹ Hòa (khu vực Từ đầu đường Nguyễn Hoàng đến cầu Bằng Lăng phía bên phải) - TP. Long Xuyên

Ngày 28 tháng 2 năm 2024

Từ 07:00 - 17:00: Xã Hòa Lạc; một phần xã Phú Thành (khu vực Tuyến Dân cư Phú Thành - Hòa Lạc và Từ Xã đội Phú Thành hướng đến kênh 7 Bích); một phần xã Phú Hiệp (Trạm bơm 2 Kính, Trạm bơm Hiệp Phú 2, Trạm bơm Bún Môn 2) - huyện Phú Tân

Từ 07:30 - 13:00: Một phần xã Vĩnh Châu, Từ kinh 4 đến kinh Tha La và Tuyến Dân cư cặp kinh Tha La đến cống Huỳnh Văn Thu - TP. Châu Đốc

Từ 07:30 - 16:30: Xã An Hòa - huyện Châu Thành

Từ 08:00 - 14:00: Một phần phường Mỹ Bình (khu vực đường Ngô Quyền); một phần phường Mỹ Thới (khu vực dọc rạch ngọn Cái Sao) - TP. Long Xuyên

Từ 08:00 - 16:00: Một phần phường Mỹ Xuyên (khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông) - TP. Long Xuyên

Ngày 29 tháng 2 năm 2024

Từ 07:30 - 17:00: Khu vực kênh Hậu, thuộc ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh - huyện Thoại Sơn

Từ 07:30 - 17:00: Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực kênh Nông Trường, Từ cầu Nông Trường đến cầu Bửu Liêm ) - huyện Châu Thành

Từ 08:00 - 12:00: Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực bờ hồ Cái Sao Từ cầu Bờ Hồ trở vào) - TP. Long Xuyên

Từ 08:00 - 13:00: Một phần phường Bình Đức (khu vực rạch ngọn Cần Xây) - TP. Long Xuyên

Từ 08:00 - 15:00: Một phần 2 phường: Mỹ Xuyên, Đông Xuyên (khu vực đường Hà Hoàng Hổ, Từ đầu chợ Mỹ Xuyên đến cầu Bà Bầu phía bên trái) - TP. Long Xuyên

Từ 08:00 - 17:00: Các ấp: Long Phước, Long Phú, Long Thành thuộc xã Ô Long Vỹ; ấp Hưng Phát, thuộc xã Đào Hữu Cảnh - huyện Châu Phú

Từ 09:00 - 17:00: Một phần xã Hội An (khu vực dọc kênh Cái Nai, Từ cầu Cái Nai trong đến cầu Rạch Giồng) - huyện Chợ Mới

Từ 13:00 - 17:00: 2 ấp: Phú Thuận A, Phú Thuận B, thuộc xã Phú Lâm - huyện Phú Tân

Từ 13:00 - 17:00: Một phần phường Mỹ Xuyên (khu vực đường Trần Quang Diệu) - TP. Long Xuyên

Ngày 1 tháng 3 năm 2024

Từ 07:00 - 15:00: Khu vực dọc rạch Gòi Lớn; vàm Gòi Lớn, thuộc phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên

Từ 07:00 - 16:30: Một phần khu vực ngọn rạch Gòi Lớn, thuộc phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên

Từ 07:00 - 18:00: Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực rạch Mương Khai) - TP. Long Xuyên

Từ 08:00 - 13:00: Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực Mỹ An 3) - TP. Long Xuyên

Từ 11:00 - 16:00: Khu vực Khu Dân cư Hòa Bình Thạnh, thuộc xã Hòa Bình Thạnh - huyện Châu Thành

Ngày 2 tháng 3 năm 2024

Từ 07:00 - 17:00: Xã Phú Bình; một phần xã Bình Thạnh Đông (Từ Trường THPT Bình Thạnh Đông về xã Phú Bình), ấp Hòa An thuộc xã Hòa Lạc - huyện Phú Tân

Từ 06:00 - 18:00: Thị Trấn Núi Sập; thị trấn Óc Eo; các xã: Định Thành, Định Mỹ, Vĩnh Phú, Vĩnh Khánh, Vĩnh Trạch, Mỹ Phú Đông, Vọng Thê, Vọng Đông, An Bình, Thoại Giang, Bình Thành và khu vực ấp Kênh Đào; ấp Phú Tây, thuộc xã Phú Thuận - huyện Thoại Sơn

Từ 07:30 - 13:00: Một phần phường Châu Phú B và phường Vĩnh Mỹ (khu vực đường Chân Long, Từ đường Lê Lợi đến hẻm Mương Thủy) - TP. Châu Đốc

Từ 07:30 - 17:00: Một phần đường La Thành Thân; Khu Dân cư Châu Long 1; chợ Châu Long 1, thuộc phường Vĩnh Mỹ - TP. Châu Đốc

Ngày 3 tháng 3 năm 2024

Từ 07:00 - 16:00: Khu vực làng cá bè Bình Đức, thuộc phường Bình Đức  - TP. Long Xuyên

Từ 07:00 - 17:00: Một phần thị trấn Phú Mỹ và một phần xã Phú Thọ (khách hàng ánh sáng sinh hoạt, thuộc Tuyến Dân cư Phú Mỹ - Phú Thọ, Từ Trường THPT Tiến Bộ hướng về Nhà nghỉ Tú Vân ) - huyện Phú Tân

Từ 07:00 - 18:00: Một phần phường Bình Khánh (khu vực các đường: Hàm Nghi, Thành Thái, Nguyễn Thiện Thuật; Khu Dân cư Sao Mai, Bình Khánh 6) - TP. Long Xuyên

Từ 08:00 - 17:00: Các khóm: Vĩnh Thuận, Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh Quý, Vĩnh An, Thạnh Lợi, thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung; xã Thạnh Mỹ Tây - huyện Châu Phú

Công ty Điện lực An Giang trân trọng thông báo.